Test Test

Saurus CMS out-of-the-box experience

Raamatupidamine

Raamatupidamisalased konsultatsioonid
Konsultatsioonid alates raamatupidamise sisseseadmisest kuni majandusaasta aruannete koostamiseni.
 
Raamatupidamisarvestuse teostamine
Teenus sisaldab raamatupidamise algdokumentide läbivaatamist ja kontrolli, dokumentide vormistamise alast nõustamist, tehingute kajastamist raamatupidamises vastavalt kokkulepitud kontoplaanile, põhivara- ja laoarvestust. Kasutame majandustarkvara programmi HansaRaama. Kasumiaruande ja bilansi koostamist, muude aruannete (müügireskontro, ostureskontro, kontserniaruanded, kliendi spetsiifilised aruanded) koostamist vastavalt kliendi soovile ning aruannete koostamist maksuametile ja muudele ametkondadele.
 
Palgaarvestuse teostamine
Palgaarvestuse teostamine toimub programmis “Merit”. Palgaprogrammis arvestame palgad isikute kohta personaalselt, kuid teeme ka kokkuvõtteid osakondade kohta ning kogu ettevõtte kohta tervikuna. Arvestame puhkuserahad, puhkusereservid, teostame maksude arvestamise ning edastame maksuametile maksudeklaratsioonid. Töötajate haiguslehtede täitmine ning täiendavate lastepuhkuste päevade kohta andmete edastamine haigekassale ja pensioniametile on samuti meie ülesanne.
 
Majandusaasta aruannete koostamine
Koostame iga-aastased majandusaasta aruanded koos nõutavate lisadega.
 
Ettevõtte esindamine ametkondades
Suhtleme maksuametiga ning esindame klienti vajalikes toimingutes volikirja alusel.
 
Internetipõhine raamatupidamisteenus
 ComPly hõlmab endas peale tarkvara ka kvaliteetset serveriteenust ja kasutajatuge.